Mercedes me Charge

Ak chcete získať prístup k službe Mercedes me Charge a začať proces registrácie, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Nabíjanie Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách v aplikácii Mercedes me.

Nabíjanie v zahraničí

Krajiny
(Kliknite na zobrazenie sadzieb za nabíjanie v krajine)
Belgicko, Nemecko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Veľká Británia, Taliansko, Luxembursko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Španielsko, Česká republika

* Cenník a informačný list produktu
Prevziať

Všetky sadzby vrátane DPH.

Dobíjať môžete aj bezplatne s použitím služby Mercedes me Charge na bezplatných dobíjacích staniciach.

V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešení pre dobíjanie a fakturáciu, ktoré by zaručovali dodržiavanie kalibračného zákona zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc. V našich službách používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže – okrem iného – viesť k odchýlkam v sumách za dobíjanie a fakturovaných sumách. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.