Mercedes me Charge

Klicka på ”fortsätt” för att få åtkomst till tjänsten Mercedes me Charge och starta registreringsprocessen.

Laddning Priser kan variera beroende på laddstationens operatör. Kontrollera de giltiga priserna i appen Mercedes me Charge innan du börjar ladda.

Laddning i utlandet

Länder
(Klicka för att visa laddningskostnaderna
Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern

*Prislista och produktinformationsblad
Ladda ner

Alla priser är inklusive moms

På kostnadsfria laddstationer laddar du också kostnadsfritt med din Mercedes me Charge.

I dagsläget garanterar Tyskland inte att laddningsstationsoperatörer tillhandahåller laddnings- och faktureringslösningar med nationell täckning som uppfyller kraven i kalibreringslagen. I vår tjänst använder vi data som erbjuds av laddningsstationsoperatörer. I vissa fall kan detta leda till avvikelser i laddning och fakturabelopp, med mera. Kontakta oss om du har några frågor.